Tjänster

Vid beställning av tjänst; delge lite om din situation så vår terapeut kan vara förberedd och hjälpa dig på bästa sätt!

Mailsession med samtalsterapeut

Du kan beställa en sessionstid hos terapi.caeo@hotmail.com. Där får du prata med en samtalsterapeut som är förberedd på din situation. Sessionen beräknas ta ca en timme. Ange rubriken "Bokning"

200:-

Djupare analysdokument

Efter minst en session kan du beställa ett analysdokument där terapeuten skriver mer ingående om din specifika situation där den vrider och vänder på problem och det du har berättat. Slutligen får du specifika strävansmål samt förslag på hur du kan utvecklas framåt från dessa svårigheter. Ca 2-5 sidor. Ange rubriken "Beställning"

150:-

Informationsblad

Du får ett informationsblad angående de svårigheter du har upplevt, exempelvis ångest eller depression. Där förklarar vi mer ingående vad sinnesstämmningarna innebär samt några förslag på vad man kan göra åt dem. Ange rubriken "Beställning"

20:-